Primjena plinske turbine

Glavna područja obrade otpadnog plina grvnes plinske turbine uključuju: elektranu na odlagališni plin, elektranu s distribuiranom energijom, tvornicu bioloških sirovih lijekova, kemijsku tvornicu i druga radna polja.

Sadržaj standardne obrade otpadnog plina uključuje: CO, PM, NOx, HC i druge komponente

Grvnes oksidacijski katalizator primijenjen na plinsku turbinu ciljani je razvojni proizvod koji može pružiti shemu obrade jedan na jedan za složene scenarije primjene.

Naš dizajn sustava ne samo da ispunjava lokalne zahtjeve za zaštitu okoliša, već također kupcima pruža ekonomičnija i sigurnija rješenja.

gas1