DeNOx sustavi – selektivna katalitička redukcija (SCR)

Tehnologija za elektrane, postrojenja za proizvodnju energije iz otpada i industrijska postrojenja

Grvnes SCR DeNOx sustav Osim korištenja u elektranama (konfiguracija visoke prašine), također smo uspješno primijenili tehnologiju selektivne katalitičke redukcije (SCR) za spaljivanje otpada i druge industrijske procese.

2.1-Power-Generation

DeNOx sustavi, selektivna katalitička redukcija (SCR)