Katalizator

Značajke uobičajenih tipova scr denitrifikacije

SCR katalizator

Niska temp

Srednja temp

Visoka temp

Vrsta katalizatora

CuO-SCR

VWT-SCR

Fe-zeolit

Otpornost na toplinu

180-500 (prikaz, ostalo).

200-450 (prikaz, ostalo).

350-550 (prikaz, ostalo).

Optimalna temp

200-280 (prikaz, ostalo).

280-420 (prikaz, ostalo).

400-530 (prikaz, ostalo).

Otpornost na sumpor

Niska

visoko

Sadržaj sumpora u gorivu

25 ppmili otpadni plin koji sadrži sumpor 2 ppm

Otpornost na starenje

visoko

Niži

visoko

Maksimum DeNOx učinkovitost

98%

98%

98%

Jednadžba reakcije

CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2

8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2+6H2O

2NH3 + NE + NE2 → 2N2+3H2O

Catalyst

Odabir katalizatora: Kupci mogu odabrati različite vrste i formulacije
katalizatora prema različitim scenarijima primjene.